Bemanningsföretaget med fokus på pedagoger etablerat 1999