Hög med böcker

Blanketter

Här kan du hämta de blanketter du behöver i ditt arbete som vikarie:

Tidrapport

Glöm inte att lämna dina tidrapporter senast den 12:e i månaden. Löneutbetalning sker den 26:e
i månaden.

Blankett

Rapport från BILDA-vikarie

Du som vikarierar som lärarvikarie ska alltid skriva en rapport till ordinarie lärare. Läraren du vikarierat för uppskattar alltid att du skrivit några rader om hur vikariatet gått.

Blankett

Belastningsregistret

Behöver du förnya ditt utdrag? Ett utdrag gäller under ett år från utskriftsdatum.

Blankett