Hur går rekryteringsprocessen till? — BILDA personalmäklarna

Hur går rekryteringsprocessen till?

  1. Första urval av kandidater
  2. Telefonintervju
  3. Andra urval av kandidater
  4. Inbjudan till gruppintervju
  5. Gruppintervju & individuell avstämning
  6. Säkerställande att belastningsregister är godkänt & aktuella arbetsintyg inkommit.
  7. Referenstagning
  8. Slutgiltig urval av kandidater
  9. Inbjudan till introduktionsutbildning & avtalsskrivning.