10 mars 2020 — BILDA personalmäklarna

10 mars 2020

BILDA personalmäklarna logo

Information om BILDA personalmäklarnas policy gällande Coronaviruset (Covid-19).

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin riskbedömning för utbrott i Sverige till mycket hög. BILDA värnar om kunder och medarbetares hälsa och uppmanar därför samtliga att följa den fortsatta utvecklingen.

För medarbetare: 

  • De medarbetare som befunnit sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut (2020-03-10 Iran, Kina: Hubei-provinsen, Hongkong och Macao, Sydkorea: Daegu och Provinsen Gyeongbuk, Italien: Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli, Venezia Giulia och Toscana) bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska man vara hemma och kontakta Vårdguiden 1177 via telefon.
  • BILDA avråder från privata resor till ovan riskområden samt till eventuellt utökat riskområde.
  • Medarbetare som visar symptom och har testats positivt ombes följa de instruktioner som ges Smittskyddsläkare/Smittskyddsinstitutet.

För personer som söker arbete hos oss:

  • De personer som befunnit sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut (2020-03-10 Iran, Kina: Hubei-provinsen, Hongkong och Macao, Sydkorea: Daegu och Provinsen Gyeongbuk, Italien: Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli, Venezia Giulia och Toscana) bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska man vara hemma och kontakta Vårdguiden 1177 via telefon. Avboka din intervjutid om symtom skulle uppvisas.
  • Personer som visar symptom och har testats positivt ombes följa de instruktioner som ges Smittskyddsläkare/Smittskyddsinstitutet.

BILDA följer utvecklingen

BILDAs ledningsgrupp följer utvecklingen av Coronaviruset (Covid-19) och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer.

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och tänka på följande:

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Skydda dig och andra från smittspridning