Bemanningsföretag i Stockholm | BILDA personalmäklarna

Om BILDA

BILDA personalmäklarna är en vikariepool och ett bemanningsföretag i Stockholm.
Vi erbjuder personal till följande yrkeskategorier: barnskötare, förskolelärare, fritidspedagoger, elevassistenter, resurslärare, klasslärare till låg- och mellanstadiet, ämneslärare till högstadiet, ämneslärare till gymnasiet, specialpedagoger samt köksbiträden och kockar.

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega och är auktoriserad medlem i Kompetensföretagen. Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag innebär att vi som arbetsgivare följer gällande lagar och regler på arbetsmarknaden och i bemanningsbranschen.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Kontakta oss via mail eller telefon, så hjälper vi dig.


BILDA firade 20 år 2019!

Från liten källarlokal till större kontor intill Globen.

20 år är en lång tid men åren har gått oerhört fort. Mycket har hänt inte minst på den tekniska sidan.
När vi startade BILDA var det pappersordrar, penna och pärmregister som gällde.
Vi var från början två personer som lade ner många arbetstimmar på att hjälpa förskolor och skolor med vikarier. Våra arbetsredskap var papper, penna och fasta telefoner. Mobiltelefonen var ännu i sin linda, inga datorer och inget Internet. Idag arbetar vi i ett webbaserat matchningssystem och har tolv medarbetare anställda på vårt nuvarande kontor intill Globen.

Genom åren har över 8000 vikarier arbetat på olika skolor runt om i Stockholms län för att täcka upp akuta behov hos våra kunder.

Det har varit och är fortfarande mycket intressant att, vid sidan om, följa skolans utveckling. Vår verksamhet är en kugge i maskineriet och vi är glada över att få göra skillnad i våra kunders många gånger stressade vardag.

Även i framtiden är vi ett företag att räkna med, där vår prioritet alltid är att lösa våra kunders behov.

Cecilia Orre & SvenOlof Högman