Utmärkelser — BILDA personalmäklarna

Utmärkelser

BILDA startade sin verksamhet redan 1999. Vi är det äldsta företaget i vår bransch.

Vi har alltid strävat efter att ha goda relationer med våra kunder och alltid haft ambitionen att bemanna med de bästa vikarierna. Att vi arbetat med rätt fokus har visat sig på olika sätt, bland annat genom flera uppmärksammade utmärkelser.